El Te


La planta del Te és un arbust de la familia de les camèlies. Es recullen les dos darreres fulles, les més joves del brot de cada tija. A partir dels tres anys comença a ser productiva i es poda a través de collites contínues. en cas de no podar-la, pot arribar a una alçada de 10 metres.
De les mateixes fulles de Te, un cop recollides, es transformen en diferents tipus en funció del seu tractament:

Des d'on ens veuen.

El racó del Te