divendres, 31 de maig de 2013

Cultiu de la Stevia

La Stevia, planta d'origen tropical (Paraguai), té un comportament diferent del natural en climes mediterranis, on els dies s'escurcen molt durant la tardor-hivern, provocant així una parada important en el creixement de la planta (en canvi, a les illes Canàries el seu comportament és més semblant al dels seus orígens tropicals). Per aquest motiu, la planta que és plurianual (és a dir, que pot rebrotar 4-5 anys), cada primavera arrenca una altra vegada amb força, rebrotant nous i nombrosos brots des de sota de les arrels.

A partir de la primavera i gairebé fins a mitjans d'agost, es pot reproduir per esqueixos (cas similar al dels geranis). Per mitjà d'aquest sistema, d'una planta de Stevia que rebrot a la primavera es pot fer de 200 a 500 plantes, esqueixant durant tot el temps de vegetació. Cal tenir en compte no plantar un rebrot que acabi en flor, perquè mai arrelarà. D'altra banda, els brots de primavera i estiu poques vegades solen tenir flor. Flors que, d'altra banda, mai donarien lloc a llavors amb poder de germinació, per aquest motiu la reproducció s'hagi de fer per esqueix i no per llavors. D'aquesta manera, si partim d'una bona varietat conservarem sempre les propietats medicinals.

Per assegurar-nos que un brot de Stevia sense arrels arreli bé, cal seguir els següents passos:

1 º .- Cal omplir el test amb torba fertilitzada, que es pot trobar a qualsevol "garden" o viver, i regar fins que la torba quedi ben amarada.

Es pot utilizar també, per omplir el test, terra amb una mica de fems ben fets.

2 º .- Fer un esqueix tallant els 10 cm finals d'un brot de Stevia (assegurar-se que no acaba en flor). D'aquests 10 cm de tija, treure les 2-3 fulles de la part de baix, per facilitar la seva enterrament en la torba o la terra, pressionant ben fort amb els dits al voltant de la tija fins que faci contacte amb la torba o terra humida . No deixar passar molt temps des de que es talla, fins que es planta l'esqueix. Millor tallar i plantar immediatament o mantenir en aigua com si fossin flors tallades.

3 º .- Dipositar el test amb el esqueix en un lloc ombrejat, per evitar que el sol ho deshidrati i impedeixi l'arrelament i regar-lo almenys una vegada al dia. Posar el esqueix en un lloc on l'aire no ho ressequi.

Si fa molta calor i es té possibilitat de refrescar les fulles dels esqueixos, nebulitzador sovint amb una mica d'aigua, e l% de supervivència serà molt més alt.

4 º .- Als 28-30 dies el esqueix d'Stevia començarà a posar-se dret, i quan s'observi que alguna fulla nova comença a sortir, ja es pot posar en una zona amb més sol, on ja no pararà de créixer. Quan l'esqueix trasplantat comença a treure fulles noves, regar només quan la terra no estigui humida.

Durant les fortes calors de l'estiu, cal regar cada dia, però a la primavera i tardor, esperar a regar que la terra no tingui sensació d'humitat en contacte amb la mà.

Durant l'hivern, època en que la planta per al seu creixement, regar molt poc o gairebé res, per evitar que es podreixin les arrels, ja que d'elles han de tornar a brollar noves plantes durant la primavera.

5 º .- Aproximádament al cap d'un mes i mig o dos d'haver plantat l'esqueix sense arrels en el test, trasplantar per segona vegada al lloc definitiu, que pot ser a l'aire lliure, al terra d'un jardí, hort o camp de cultiu, dins d'un hivernacle o un test més gran, per facilitar el màxim creixement de la planta.

L'hivernacle permet avançar la producció unes setmanes a la primavera i retardar la decadència a la tardor. En els mesos més forts de l'estiu, l'hivernacle es pot ombrejar una mica per evitar la calor excessiva i simular el clima tropical del qual és originària la Stevia. Malgrat tot, a l'aire lliure es desenvolupa molt bé.

6 º .- Quan s'arriba al final de la tardor i notem que la planta ja no té ganes de créixer i s'omple de flors, és el moment de retallar, deixant-la a 10 cm d'alçada i aprofitant per assecar les fulles que encara queden.

Per assegurar que tornarà a brollar de nou a la primavera, si més no unes plantes protegeixi amb un petit túnel de plàstic. D'aquesta manera evitarem que si plou les arrels s'entollin d'aigua i quan torni a créixer el dia, la calor del sol serà intens sota el plàstic i la planta creurà que està en el clima de Paraguai i brotarà amb força un any més.

Aquests  brots tots tindran novas arrels i serà molt més fàcil plantar noves plantes de Stevia que l'any anterior, atès que l'any anterior partíem d'esqueixos sense arrels

7 .- Per assecar les fulles durant l'estiu de manera correcta, procurar que no els doni el sol directament, amb la finalitat de preservar totes les propietats medicinals. Les fulles d'última hora, quan es poda la planta per passar l'hivern, és inevitable assecar-les al sol, encara que en petites quantitats, es poden assecar a l'interior de l'habitatge on hi haurà millor temperatura.

OBSERVACIONS DE ABONAT I TRACTAMENTS FITOSANITARIS

ABONAT

És una planta poc exigent en nutrients. Amb l'abonat orgànic, cap problema en passar-se amb la dosi, però amb l'abonament mineral o químic, tenir molta cura en no posar en excés, perquè la planta es ressent molt i fins i tot pot col · lapsar i morir.

L'abonament mineral o químic, s'ha de començar a aplicar als dos mesos de plantar la Stevia en el lloc definitiu, poc abonament però sovint (cada 50-60 dies). L'abonament mineral, ha de portar més potassi que fòsfor i nitrogen, i estar enriquit en microelements.

Amb un bon adob orgànic, és suficient una aplicació a l'any a l'inici de la primavera, si la planta aquesta plantada a terra, o afegir i renovar un 20-30% de torba abonada si està en test.

TRACTAMENTS

La Stevia és una planta molt resistent als insectes i els fongs, si no s'abusa del reg i els adobs químics nitrogenats. En cas que s'observi algun pugó o mosca blanca, es recomana fer tractaments amb extractes d'all, olis de Nem o altres productes autoritzats per l'Agricultura Ecològica. Si s'observa a alguna eruga, no cal aplicar cap tractament, excepte quan l'atac és molt fort, cas en què es recomana tractar amb preparats fets amb Bacillus thuringiensis (és un insecticida ecològic que no requereix terminis de seguretat).

Amb aquests tractaments ens assegurem una recollida de fulles sense toxines, permetent obtenir totes les propietats medicinals que la planta conté.

Des d'on ens veuen.

El racó del Te