dilluns, 28 de gener de 2013

MELATONINA


La hormona de la joventut o de la son. La Melatonina es la encarregada de regular el ritme de la son-vigília. La produeix la Epífisis o glàndula Pineal que es troba a la base del cervell. Es alliberada a les hores nocturnes, quan les cèl·lules nervioses de la retina no estan estimulades per la llum. La seva secreció segueix un ritme circadià, s’inicia al fer-se fosc arribant al punt culminant durant la nit, decreixent pel matí i es molt baixa durant el dia.

La producció de melatonina es màxima a l’infància, disminueix a partir dels 20 anys i decreix bruscament a partir dels 40 anys, desapareixent, casi totalment, a la ancianitat.

La presa externa de Melatonina es adequada quan no es pot dormir per canvis de torns d’horaris laborals, el famós Jet-Lag i problemes de son en general. Es un antioxidant poderós, protegeix l’envelliment de la glàndula Pineal i per tant protegeix i retarda l’envelliment general del organisme, de la degradació dels teixit i retarda de degeneració física i mental de la gent gran. Protegeix també de l’estrès, la depressió i la irritabilitat i no genera addicció.
La Melatonina s’extreu de la planta del cacao.
Notícies extretes del llibre "Ciento veinte y pico de media” dels Prof. Walter Pierpaoli i Pippo Zappulla

En els anys que dirigia les investigacions sobre la Melatonina, al INRCA d'Ancona (Institut d'investigacions gerontològiques Nino Masera), els investigadors Nicola Fabris, Eugenio Mocchegiani i col·legues, ocupats durant anys en l'estudi dels efectes immunostimulants  i antienvelliment del zinc, en el context d'una teoria sobre la origen i el curs de l'envelliment, realitzaven una investigació en els malalts de SIDA. Van fer l'extraordinària observació que el zinc, subministrat per via oral, era capaç de prevenir la majoria de les anomenades "malalties oportunistes" de naturalesa diversa (viral, micòtica, bacteriana i parasitària) que afecten infal·liblement als malalts de SIDA, que pateixen una important immunodepressió. Aquests importantíssims treballs han estat publicats a les revistes mèdiques Joumal of the American Medical Association (JAMA) al 1988, i al Jourmal of Nutrition el 2000.
La conclusió ha estat llavors lògica: el zinc és capaç de prevenir les malalties oportunistes de la SIDA, i la Melatonina, quin paper té?
A la primera meitat dels anys noranta, jo mateix (diu Walter Pierpaoli) i altres col·legues havíem dut a terme alguns estudis, publicats posteriorment en revistes especialitzades, en els quals havíem notat com la Melatonina, per si mateixa, és capaç de reconstruir els nivells de zinc en la sang d'animals de major edat. Resultava per tant clara l'existència d'una relació directa entre el zinc i la Melatonina, a més, la seva acció es revelava com sinèrgica en la reconstrucció de la immunitat en el curs de l'envelliment! És un fet notori que la manca de zinc és un paràmetre indicador del grau d'envelliment (els seus nivells decreixen constantment en el curs dels anys).
Sobre la base d'uns resultats experimentals i clínics tan entusiastes, que tenien a veure amb la ràpida reconstrucció de la immunitat amb el binomi zinc-Melatonina, vaig arribar posteriorment a la formulació d'una associació entre Melatonina i zinc, afegeix Pierpaoli

(Notes extretes de llibre "Cent vint i escaig, de mitjana" del Prof Walter Pierpaoli i Pippo Zappulla)

Des d'on ens veuen.

El racó del Te