diumenge, 24 de gener del 2010

EL VALOR DELS VALORS


Us volíem presentar el joc “El Valor dels Valors”

És tracta d’un joc intel·ligent, senzill i agradable, creat per simular la vida real, facilitar la comunicació entre pares i fills i proporcionar una experiència beneficiosa per el creixement personal.

El principal objectiu del joc és iniciar un diàleg obert, pausat i tranquil sobre els valors que volem inculcar als nostres fills. Les 61 cartes que inclou el joc porten escrits valors com: el significat de la amistat, l’ordre, la lleialtat, escoltar amb atenció, honestedat, divertir-se, orgull, etc. Aquestes cartes son l’eina per crear un entorn en el que es pot desenvolupar el diàleg i el joc.

A traves del joc, identificarem els nostres propis valors. Examinarem si afecten a la nostra vida i en quina mesura la afecten i com podem assimilar-los i actuar, en diferents situacions de la vida, d’acord amb ells.

Aquest joc està recomanat per nenes i nens de 6 a 15 anys, per adults que treballen amb nens, tant pares com professionals de l’educació.

Activitats individuals ó en grup.

En el arxiu adjunt podreu trobar més informació i a El Cargol el podreu examinar amb atenció.
Us volíem presentar el joc “El Valor dels Valors”

És tracta d’un joc intel·ligent, senzill, i agradable creat per simular la vida real, facilitar la comunicació entre pares i fills i proporcionar una experiència beneficiosa per el creixement personal.

El principal objectiu del joc és iniciar un diàleg obert, pausat i tranquil sobre els valors que volem inculcar als nostres fills. Les 61 cartes que inclou el joc porten escrits valors com: el significat de la amistat, l’ordre, la lleialtat, escoltar amb atenció, honestedat, divertir-se, orgull, etc. Aquestes cartes son l’eina per crear un entorn en el que es pot desenvolupar el diàleg i el joc.

A traves del joc, identificarem els nostres propis valors. Examinarem si afecten a la nostra vida i en quina mesura la afecten i com podem assimilar-los i actuar, en diferents situacions de la vida, d’acord amb ells.

Aquest joc està recomanat per nenes i nens de 6 a 15 anys, per adults que treballen amb nens, tant pares com professionals de l’educació.
Activitats individuals ó en grup.
En el arxiu adjunt podreu trobar més informació i a El Cargol el podreu examinar amb atenció.

Des d'on ens veuen.

El racó del Te