dimecres, 28 d’octubre de 2015

STRESS NUTRIL

Recuperador POST-WORK

Què és StressNutril?          


Un potent recuperador físic d'alta eficàcia, indicat per a una ràpida recuperació física després de l'entrenament i la pràctica de l'esport.

La seva acció es basa en 4 àmbits:
  1.        La recuperació muscular
  2.        La detoxificació
  3.        La antioxidació
  4.        La protecció

Aportació de aïllat de Proteïna de sèrum lacti, sense lactosa,  amb Hidrats de carboni. Aminoàcids Ramificats, L-glutamina, AKG, Malat de Citrul·lina, Magnesi i Vitamines per a la RECUPERACIÓ de l'esforç.

1) Recuperació muscular:
Aïllat de proteïna (14.8 g):
La proteïna és el nutrient bàsic per a la recuperació muscular. D'entre totes les fonts possibles, el "aïllat de proteïna" proporciona una rica font d'aminoàcids ramificats i una excel·lent biodisponibilitat. S'absorbeix fàcilment i accelera la recuperació.
Hidrats de carboni (20.0 g):
Combinació d'hidrats de carboni de cadena curta i de cadena llarga per assegurar una reposició dels dipòsits de glucogen el més eficaç possible. Els hidrats de carboni són la base energètica de l'organisme pel que serà essencial recuperar els nivells energètics consumits per l'entrenament i / o la competició per tal de poder mantenir la intensitat dels entrenaments dia rere dia.
L-Glutamina (1.0 g):
La L-Glutamina és l'aminoàcid més abundant en el teixit muscular, d'aquí la seva importància en els processos de regeneració de la musculatura. A més, afavoreix la reposició de glucogen muscular, augmenta la hidratació cel·lular i evita el catabolisme.
BCAAs (1.0 g):
Els Aminoàcids Ramificats (BCAAs) són 3 (L-Leucina, L-Isoleucina i L-Valina) i desenvolupen un important paper en els processos de recuperació muscular. Estimulen la síntesi de proteïnes musculars permetent una òptima recuperació i tenen també un efecte anticatabòlic.
Taurina (500 mg):La taurina és un aminoàcid molt abundant en el teixit muscular que, a més, participa en els processos de detoxificació. D'aquesta manera, afavoreix la regeneració muscular i l'eliminació dels residus generats durant l'exercici.
Magnesi (150 mg - 50% CDR *):
Mineral molt important tant en els processos energètics del metabolisme com en els mecanismes de contracció i relaxació muscular. Per aquest motiu, la seva reposició és imprescindible si volem evitar rampes musculars.

2) Detoxificació:
Arginina alfa cetoglutarato (660 mg):
Com a precursor de l'òxid nítric (NO) l'arginina alfa cetoglutarato afavoreix el flux de nutrients a la musculatura així com una major oxigenació per aconseguir una recuperació ràpida i eficaç.
Malat de citrulina (500 mg):
El malat de citrulina contribueix a detoxificar l'organisme mitjançant l'eliminació de l'amoni i l'àcid làctic produïts durant l'exercici i, a més, actua contra els radicals lliures generats durant la pràctica esportiva.

3) Antioxidant:
Vitamina C (30 mg - 50% CDR *):
La vitamina C és una vitamina amb un gran poder antioxidant dins del metabolisme. Gràcies a això, la vitamina C ens protegeix del desgast intern que genera la pràctica d'exercici i retarda els processos degeneratius i d'envelliment.

4) Protecció:
Vitamines B1 (0,7 mg), B2 (0.8 mg) i B6 (1 mg) (50% CDR *):
Les vitamines del grup B intervenen en els processos d'absorció de nombrosos nutrients, són essencials per a l'obtenció d'energia (d'aquí que sigui important la seva reposició després d'un esforç físic) i reforcen el sistema nerviós i immunològic (entre altres funcions).
* CDR: Quantitat Diària Recomanada

Forma d'ús
Dissoldre 40g (un mesurador ple) a 250ml (un got) d'aigua només finalitzar l'exercici.


Preu de la promoció: 29,00€ pot de 800gr.

Des d'on ens veuen.

El racó del Te