dijous, 1 de desembre de 2011

Mango Africano

El “Mango Africà” és un fruit que, a més de tenir un nom suggeridor té moltes propietats positives, sobretot, per a aquells que estem pensant en perdre pes.

Per què el Mango Africà?
Dons aquest tipus de mango té d’especial que és un d’aquest aliments meravellosos que tenen la capacitat de fer funcionar millor el nostre organisme només amb ingerir-lo. De la seva llavor s’extreu el principi actiu IGOB-131 que està indicat per combatre alguns tipus d’obesitat com la infantil ó la que es deriva de l’efecte rebot d’un altre tipus de dietes.

Laboratoris Ynsadiet, ha realitzat estudis amb 102 persones obeses ó amb sobrepès.  Durant 10 setmanes hem diferenciat 2 grups: un, al qual se li administrava “Mango Africà” i un altre que se li administrava un placebo. Seguint els 2 grups la mateixa dieta de 2.700 kcal. diàries els resultats van ser sorprenenment diferents:
Les persones que van prendre el placebo van perdre entre 1-3 kg. i van reduir el seu volum abdominal 1-2 cm.
Les persones que van prendre Mango Africà, van perdre més de 10 kg. i van reduir el seu volum abdominal en més de 10 cm, és nota una major evolució de la quarta a la vuitena setmana.

La extraordinària eficàcia del Mango Africà és basa en activar diversos mecanismes del nostre cos:
  • Disminueix la resistència a la Leptina. Està demostrat que con més Leptina hi ha lliure ó inactiva a la sang, augmenta el risc de obesitat. El Mango Africà fa que la Leptina arribi de manera directa al sistema nerviós i actuï en el propi centre de la sacietat.
  • Augmenta l’Adiponectina , que és l’hormona que regula la destrucció de greix i glucosa a la cèl·lula.
  • Inhibeix la Glicerofosfat Deshidrogena, l’enzim que potencia la creació de glucosa i greix.
  • Disminueix els PPAR Gamma. El Mango Africà aconsegueix que es tanquin aquests receptors de greix que hi hagi en excés dins de la cèl·lula i normalitza el seu funcionament.
El Mango Africà és capaç de reeducar a nivell genètic la cèl·lula de greix. Ja que genera una memoria que permet prolongar el resultat final del tractament.


Des d'on ens veuen.

El racó del Te